Ouders en de seksuele opvoeding van kinderen: Marokkaanse en Turkse moeders aan het woord

  • Auteur:
    Laura van Lee, Ineke Mouthaan
  • Pdf openbaar:
    Yes

Uit interviews met negenendertig Turkse en Marokkaanse moeders blijkt dat zij voor zichzelf een duidelijke rol zien weggelegd in de seksuele vorming van hun kinderen. Zij hebben echter ook moeite met het bespreken van seksualiteit met hun kinderen. Veel van de geïnterviewde moeders zijn in hun jeugd nauwelijks voorgelicht. Daardoor missen zij de kennis en vaardigheden'om hun kinderen goed te informeren. Daarnaast weerhouden schaamte, normatieve culturele beperkingen en angst dat voorlichting aanzet tot seksueel actief gedrag, moeders er soms van om met hun kinderen te praten over seksualiteit. De moeders zijn bezorgd over huidige (maatschappelijke) ontwikkelingen, als 'loverboy'-praktijken en grensoverschrijdend gedrag. Daarom willen zij hun kinderen graag weerbaar maken tegen diverse vormen van dwang en druk. De geïnterviewde moeders hebben behoefte aan ondersteuning bij de seksuele opvoeding van hun kinderen. Hun voorkeur gaat uit naar groepsbijeenkomsten, waarin informatie wordt gegeven en waarin zij van gedachten kunnen wisselen met andere moeders.

ISSUES