Seksuele gezondheid bij volwassen Nederlanders De belangrijkste resultaten van een nieuwe populatiestudie

  • Auteur:
    Ine Vanwesenbeeck, Floor Bakker
  • Pdf openbaar:
    Yes

In 2006 heeft Rutgers Nisso Groep een omvangrijke bevolkingsstudie uitgevoerd met als doel de seksuele gezondheid van Nederlanders in kaart te brengen. De populatie die bestudeerd is, is de volwassen bevolking van 19 tot en met 69 jaar. Een representatieve steekproef van ruim 4000 respondenten is via verschillende internetpanels betrokken. Epidemiologische gegevens zijn verzameld op (vrijwel) alle relevante aspecten van seksuele (on)gezondheid: seksueel gedrag en relatievorming, betekenis en beleving, seksuele identiteit, parafilie, overmatig verlangen, problemen met het seksueel functioneren, anticonceptie en abortus, infertiliteit, soa- en hiv-testgedrag en condoomgebruik en seksueel geweld. Dit artikel geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

ISSUES