2015, jaargang 39, Nummer 3

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Waaraan moet een cognitief-gedragstherapeutisch programma voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden voldoen?

  • Auteur
    Ruud H. J. Hornsveld, Thijs Kanters, Luk Gijs, Floor W. Kraaimaat, Leone van der Wal, Hjalmar J. C. van Marle
  • Pdf openbaar
    Yes
Achtergrond: Nederlandse publicaties over cognitief-gedragstherapeutische programma’s voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden die gebaseerd zijn op recent empirisch onderzoek, zijn schaars. Doel: De onderbouwing en beschrijving van…
Dit artikel beschrijft naar aanleiding van het 20-jarig jubileum van de revalidatieseksuologie bij Sophia Revalidatie, als voorbeeld van good practice, hoe het seksuologisch hulpaanbod daar…
In dit artikel wordt het fenomeen seksuele roes vanuit seksuologische, filosofische, neurologische en culturele perspectieven verkend, waarbij een antwoord wordt gezocht op de vraag hoe…

ISSUES