De invloed van omgevingsfactoren op de relatie tussen seksuele technieken en AIDS

  • Auteur:
    J. Vincke, L. Sabbe, E. van Hecke
  • Pdf openbaar:
    Yes

In deze studie wordt een analyse gemaakt van het sociaal epidemiologisch Aidsprofiel in Vlaanderen anno 1986. Als hoofbevinding komt naar voren dat de belangrijkste seksuele techniek waarlangs HIV wordt overgebracht, vuistncuken is en niet passieve anale seksualiteit. Een analyse van de dominante omgevingsfactoren met betrekking tot HIV, Syfilis en Hepatitis B infectie toont dat bezoekers van donkere kamers en homosauna's een behoorlijk grote kans op SOA-besmetting hebben omwille van de hoge concentratie van reeds besmette personen aldaar. Er is echter geen verband tussen het aandoen van donkere kamers en homosauna's en de praktijk van anale passieve seksuele betrekkingen. Dit verklaart de bevinding dat er geen sterke relatie is tussen HIV-infectie en het hebben van passieve anale betrekkingen.

ISSUES