Seksualiteit en gezin in het vormingswerk

  • Auteur:
    Verscheidene auteurs
  • Pdf openbaar:
    Yes

Ter gelegenheid van een op 24-1-1981 door de Vereniging van seksuologen Leuven (VSL) te Antwerpen georganiseerde studiedag rond het thema "seksualiteit en gezin in het vormingswerk" werden diverse organisaties aangezocht hun medewerking te verlenen. De zes organisaties die hier gehoor aan gaven en wier teksten terzake in dit nummer staan afgedrukt, zijn: de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, de Vereniging voor Seksuele Hervorming, de Kristelijke Beweging van Vrouwen uit de Middengroepen, de Kristelijke Afbeidersvrouwen en de Kristelijke Werkliedenbond, de Nationale Raad voor Gezinspastoraal, en de Verloofdenwerking van het bisdom Vlaams Brabant. Zij allen geven hun visie op het thema van deze studiedag. Inhoud: - Inleiding (G. van Damme); - Nationale Raad voor Gezinspastoraal: wat en hoe? (P. Deleu); - Gezinswerking KAV-KWB (R. Herkes, M. de Prins); - Voorbereiding op het huwelijk in het vikariaat Vlaams Brabant en Mechelen (H.Rom); - Seksualiteit en gezin - visie van het CMBV (L. Stinsen-Wittemans); - Seksualiteit en gezin in het vormingswerk - visie van VVSH (l. Vandewalle); - Gezin en seksualiteit in het vormingswerk - visie van BGJG (J. Vankerkhoven); - Nabeschouwingen (G. van Damme); -Gezinsvormingswerk huiverig tegenover seksualiteit? (T. Stuckens).

ISSUES