Een zorgmodel voor diagnostiek en behandeling van erectiele disfunctie (ED)

  • Auteur:
    P.R.I. Rabsztyn, C. Schreuders Bais, E.J.H. Meuleman
  • Pdf openbaar:
    Yes

De Werkgroep Medische Seksuologie van het UMC St. Radboud besloot in het voorjaar van 1999 een zorgmodel te ontwikkelen voor mannen met een erectiestoornis. Dit zorgmodel is gebaseerd op het "Proces of Care Model" (Rosen et al., 1999) en aangepast aan de Nederlandse situatie. Het is bedoeld voor alle hulpverleners die zich op een of andere manier bezighouden met erectieproblematiek. Dit artikel is enerzijds geschreven vanuit het perspectief van kennisoverdracht met als doel de groep hulpverleners een overzicht te geven wat er mogelijk is op diagnostisch en therapeutisch vlak en anderzijds als discussiestuk. Aangezien de basisdiscipline van de Nederlandse seksuologische hulpverleners divers is zal iedereen een andere visie op het hier gepresenteerde Zorgmodel hebben. De werkgroep nodigt de lezer dan ook uit te reageren met kritische kanttekeningen enlof suggesties ten einde het zorgmodel erectiele disfunctie in de toekomst verder te verfijnen. In 1999 publiceerden Rosen, Goldstein en Padma-Nathan in het Journal of lmpotence het Model of Care bij erectiele disfunctie. In dit artikel wordt een eerste aanzet gedaan een zorgmodel erectiele disfunctie te ontwikkelen voor de Nederlandse situatie.

Meer in deze categorie:

ISSUES