Seksualiteit tijdens de zwangerschap: een dilemma of uitdaging voor onderzoek?

  • Auteur:
    H. van Herwerden
  • Pdf openbaar:
    Yes

Hoewel 'seksualiteit tijdens zwangerschap'in onze cultuur moeilijk bespreekbaar blijkt te zijn, is de laatste jaren een groeiende belangstelling merkbaar voor dit onderwerp. Dit blijkt ook uit het toenemende aantal onderzoekspublikaties. Dit artikel bevat een overzicht en een kritische beschouwing van deze onderzoeken. De kritiek betreft de operationalisatie van seksualiteit als coïtus en coïtus-frequentie en vooral de vooronderstellingen van de onderzoekers over 'de' betekenis hiervan in seksuele relaties. Deze vooronderstellingen zijn op hun beurt van grote invloed op de interpretaties van de onderzoeksgegevens. Hierdoor wordt geen aandacht besteed aan de beleving van de betrokkenen zelf en de betekenis die zij aan veranderingen in hun seksuele relatie tijdens zwangerschap geven. Bovendien wordt het hierdoor onmogelijk om hun ervaringen in een maatschappelijke context te plaatsen.

Meer in deze categorie:

ISSUES