De betekenis van de postnatale blootstelling aan testosteron bij de man. Een case studie

  • Auteur:
    L. Gooren, P. Cohen-Kettenis
  • Pdf openbaar:
    Yes

De genderidentiteit, genderrol, erotoseksuele oriëntatie, het seksuele en psychologische functioneren van een 21-jarige man worden beschreven. Deze jongeman verloor beide testes bij de bevalling. Derhalve is bij hem de postnatale fysiologische stijging van testosteron niet opgetreden. Deze wordt van mogelijk belang geacht voor de seksuele differentiatie van de hersenen en latere erotoseksuele functies. Ondanks het ontbreken van beide testes werd bij deze jongeman echter een mannelijke genderidentiteit/rol en een heteroseksuele oriëntatie aangetroffen. Zijn seksuele leven met regelmatig heteroseksuele contacten is bevredigend; alleen zijn onvruchtbaarheid is een probleem. Naar aanleiding van de hier gepresenteerde casus vermoeden de auteurs dat de benadering door de ouders en omgeving een diepgaande invloed heeft op de totstandkoming van de psychoseksuele differentiatie van een kind en of het kind uiteindelijk een mannelijke of vrouwelijke seksuele identiteit ontwikkelt.

ISSUES