De seksuele klachten van een groep Turkse en Marokkaanse mannen

  • Auteur:
    J. Schippers
  • Pdf openbaar:
    Yes

Bij een groep van dertig mannen van Turkse en Marokkaanse afkomst werd een kwalitatief casuïstiekonderzoek verricht. De resultaten worden gepresenteerd in het kader van twee artikelen. Het onderhavige artikel begint met een inleiding en een korte verantwoording van de gevolgde onderzoeksmethode. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de demografische gegevens van de onderzochte groep, de voorgeschiedenis van de betreffende mannen en de specifieke wijze waarop zij aankijken tegen contacten met vrouwen en met andere mannen. Kennis van en begrip voor de belangrijkste verschillen tussen de onderzochte mannen en de gemiddelde autochtone patiënt vormen de eerste bouwstenen voor een verbetering van de kwaliteit van de seksuologische hulpverlening aan deze doelgroep. In dit casuïstiekonderzoek komen onder andere verschillen naar voren in (seksuele) opvoeding, denken en praten over seksualiteit, sociaal-economische positie, en psychologiseren versus somatiseren. De mogelijke consequenties voor behandeling komen aan de orde in het tweede artikel van deze reeks

Meer in deze categorie:

ISSUES