De toekomst van gender Iedereen een letter of gewoon de hokjes afschaffen

  • Auteur:
    Els Elaut
  • Pdf openbaar:
    No

Voorwoord

Gezien de grote maatschappelijke focus op identiteit en specifieker op gender en seksuele orientatie, heb ik veel zin om samen na te denken over de toekomst.

Vooraleer ik start, wil ik twee zaken toelichten. Ten eerste is veel van mijn denken, ervaring en kennis geba- seerd op de vele verhalen die doorheen de afgelopen vijftien jaar aan mij zijn toevertrouwd door transgender en gender diverse personen die transitie-gerelateerde zorg opzochten. Daarmee wil ik niet impliceren dat transgender mensen altijd zorg nodig hebben of zelfs zouden wensen. Het is wél van belang om mee te ge- ven dat ik mij bewust probeer te blijven van de klinische illusie1 waarin ik functioneer, ik spreek namelijk vooral mensen met een zorgvraag. Een tweede punt is dat ik graag onderscheid wil maken tussen iemands indivi- duele beleving en ons gezamenlijk nadenken over bre- dere maatschappelijke tendensen. Mijn ideeën rond de huidige maatschappelijke tendensen staan los van mijn vermogen om als psycholoog empathie te blijven voe- len voor elke individuele invulling van gender. Ik meen met het hand op mijn hart te kunnen stellen dat ik nooit iemands genderbeleving heb miskend. Vandaag is het echter meer dan ooit van belang dat ook de zorg zijn verantwoordelijkheid opneemt om het individuele te overstijgen en het identiteitsdebat in metaperspec- tief te bekijken.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken.

Wachtwoord vergeten?

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

ISSUES