Vrouwelijke seksuele disfuncties: het behandelingsaanbod in Nederland

  • Auteur:
    Anne Brewaeys
  • Pdf openbaar:
    Yes

De behandeling van vrouwelijke seksuele disfuncties kwam de voorbije 20 jaar in een stroomversnelling. Recente en betrouwbare prevalentiecijfers over het voorkomen van seksuele problemen in de algemene bevolking ontbreken echter en zijn dringend nodig om een vraaggestuurd hulpverleningsaanbod te kunnen ontwikkelen. Ondanks de schaarste van het actuele aanbod zijn de behandelingsstrategieën sterk geprofessionaliseerd. De poliklinieken seksuologie spelen in dit proces een prominente rol. Dyspareunie (37%), vaginisme (15%) en stoornissen in het seksuele verlangen (16%) zijn de drie meest voorkomende aanmeldingskiachten van vrouwen op deze poliklinieken. Behandelingen gebeuren zowel door een arts (47%) als een psycholoog (34%) en bestaan overwegend uit kortdurende symptoomgerichte interventies. Dé uitdaging voor de toekomst is empirisch aan te tonen dat een seksuologische behandeling met aandacht voor bio-psycho-sociale aspecten van het seksuele probleem een meerwaarde heeft.

Meer in deze categorie:

ISSUES