2011, jaargang 35, Nummer 3

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Vrouwen van Mars, mannen van Venus

 • Auteur
  Thomas Wormgoor
 • Pdf openbaar
  Yes
In dit artikel worden handvaten aangereikt voor seksuologen in de praktijk die te maken krijgen met een genderdysfore cliënt. De auteur acht het van groot…

‘Gender doen’ in seks en sekswetenschap

 • Auteur
  Ine Vanwesenbeeck
 • Pdf openbaar
  Yes
In dit artikel wordt een analyse gemaakt van wat ondertussen vrij breed bekend staat als ‘gender doen’ en betrekt dit zowel op de seksuologische wetenschap…

Fysiologie van de liefde

 • Auteur
  Jan Hindrik Ravesloot
 • Pdf openbaar
  Yes
Modern neurobiologisch wetenschappelijk onderzoek wijst op het beloningscircuit als centrale neurofysiologische structuur die een rol speelt bij het verliefd worden en het bestendigen van een…

Sekse, gender en seks

 • Auteur
  Charles Picavet, Hanneke de Graaf, Henny Bos
 • Pdf openbaar
  Yes
Gastredactioneel.
Het model van een ‘sociale en culturele constructie’ van gender en seksualiteit kende een opmars sinds de jaren 1970 en vergezelde diverse emancipatiebewegingen, die zich…

ISSUES