Het psychofysiologisch laboratorium en seksuele disfuncties

  • Auteur:
    Walter Everaerd
  • Pdf openbaar:
    Yes

Psychofysiologie gaat over de belichaming van ervaring en actie. In het Handbook of Psychophysiology (Cacioppo et al, 2000) wordt het fraai als volgt verwoord: "Het lichaam is het medium voor ervaring en het instrument voor actie. Door de acties geven wij vorm aan en organiseren we onze ervaringen en onderscheiden we zintuiglijke indrukken van de buitenwereld van de indrukken die binnen het lichaam tot stand komen" (p.5). De anatomie, de fysiologie en de psychofysiologie zijn takken van wetenschap die georganiseerd zijn rond systemen van het lichaam. Het is hun gezamelijke doel om de structuur en functie op te helderen van delen of van samenhangende systemen in het menselijk lichaam in transacties met de omgeving. De psychofysiologie verschilt van de anatomie en fysiologie omdat zij de belichaming van psychologische functies wil bestuderen. Zulke functies zijn bijvoorbeeld waarnemen, denken, emotie en actie. Psychofysiologen menen dat de samenhang van psychologische functies en fysieke reacties, zoals neurale en hormonale, licht kan werpen op de menselijke natuur. De psychofysiologie kan worden beschouwd als een top-down benadering binnen de neurowetenschappen. Dat wil zeggen dat het niveau van analyse niet gaat over geisoleerde delen van het lichaam maar over organisme -omgeving transacties. Samengevat kunnen we zeggen dat de psychofysiologie zich richt op de wetenschappelijke studie van sociale, psychologische, en gedragsverschijnselen zoals die samenhangen met en worden onthuld door fysiologische principes en gebeurtenissen in functionele organismen (Cacioppo et al, 2000).

ISSUES