Travestie: omschrijvingen en verklaringen, een plaatsbepaling

  • Auteur:
    B. Kuiper
  • Pdf openbaar:
    Yes

Over travestie is nogal uiteenlopend geschreven. Uit de literatuur blijkt dat er geen eenstemmigheid bestaat over wat er onder travestie wordt verstaan en welke etiologische verklaringen ervoor kunnen worden gegeven. Met dit artikel wordt gepoogd een algemeen overzicht te geven van de verscheidenheid aan ideeën, opvattingen en bevindingen op dit gebied.

ISSUES