Tegen de (psychotherapeutische) onderdrukking van homoseksualiteit

  • Auteur:
    L. Gijs
  • Pdf openbaar:
    Yes

Nadat de American Psychiatric Association in 1973 homoseksualiteit schrapte als stoornis in se, initieerde Davidson in 1976 een nog steeds voortdurende controverse door de stelling te verdedigen dat iedere (psycho)therapie die poogt homoseksuelen te (re)converseren tot heteroseksuelen onethisch en bijgevolg uit den boze is. Eerst wordt van deze controverse een overzicht gegeven. Vanuit instemming met Davisons stellingname wordt er dan tevens voor bepleit dat de Vereniging Seksuologen Leuven en de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie zich krachtig en openlijk dienen uit te spreken tegen dergelijke (re)conversieprocedures.

Meer in deze categorie:

ISSUES