Seks, gender en Paradigmenwechsel? Over wetenschap, samenleving en politiek

  • Auteur:
    Rudi Bleys
  • Pdf openbaar:
    Yes

Het model van een ‘sociale en culturele constructie’ van gender en seksualiteit kende een opmars sinds de jaren 1970 en vergezelde diverse emancipatiebewegingen, die zich toen manifesteerden in de westerse industrielanden. Heden ten dage lijkt het erop dat alternatieve, vooral bio-genetische en evolutionair-biologische verklaringsmodellen weer aan belangstelling winnen, terwijl het toch duidelijk is dat ook zij niet de hele waarheid in pacht hebben. Idealiter streven we naar een geïntegreerd model, dat de complexe interactie tussen biologie en samenleving kan weergeven, ook al vraagt dit om een --vaak moeizame-- interdisciplinaire dialoog en samenwerking. Daar komt nog bij dat beide modellen worden opgepikt in het maatschappelijk debat en zo tot op zekere hoogte worden gepolitiseerd, zowel door rechts als door links, zowel in de schoot van de mainstream als van diverse etnisch-culturele, seksuele of gender-gedefinieerde minderheden.

Meer in deze categorie:

Eerder artikel
Sekse, gender en seks

ISSUES