Gedragstherapie met of zonder operatieve interventie bij het syndroom focale vulvitis: een prospectief gerandomiseerd en niet-gerandomiseerd onderzoek

  • Auteur:
    W.C.M. Weijmar Schultz, W.L. Gianotten, W.I. van der Meijden, H.B.M. van de Wiel, L. Blindeman, S. Chadha, A.C. Drogendijk
  • Pdf openbaar:
    Yes

Prospectief gerandomiseerd, wordt het resultaat van de behandeling van focale vulvitis door middel van operatie plus gedragstherapie vergeleken met een behandeling die louter uit gedragstherapie bestaat. De resultaten van de behandeling werden gemiddeld drie jaar na dato geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat een gedragstherapeutische benadering de voorkeur heeft en dat operatieve interventie moet worden toegepast als een additionele vorm van behandeling in die gevallen waarin de vicieuze cirkel van irritatie, bekkenbodemhypertonie en seksueel onaangepast gedrag niet kan worden doorbroken.

Meer in deze categorie:

ISSUES