De ontmoeting der geslachten; Psychologie, seksualiteit en katholiek moraal in Nederland in de jaren '50

  • Auteur:
    R. ter Meulen
  • Pdf openbaar:
    Yes

Begin jaren '50 maakte een toenemend aantal katholieke auteurs zich zorgen over de naar hun mening 'heftige seksuele crisis' waaraan met name de jongeren ten prooi dreigden te vallen. De oorzaak hiervan was volgens hen gelegen in een gebrekkige integratie van de seksualiteit in de persoonlijkheid waardoor deze als een ongebonden en oncontroleerbare macht het leven van de individuen ging overheersen. De 'overspannen' en 'infantiele' aandacht voor het seksuele, die volgens hen hiervan het gevolg was, zou verder in de hand worden gewerkt door de oprukkende 'seksualisering' van de maatschappij. Om deze crisis het hoofd te kunnen bieden drong men erop aan dat de beide seksen zodanig moesten worden opgevoed, dat zij zich in een houding van deemoed en liefde aan elkaar wisten over te geven. Slechts op die manier zouden de seksuele driften hun blinde werking verliezen en geïntegreerd worden in een volwassen beleving van de seksualiteit.

ISSUES