2016, jaargang 40, Nummer 3

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Redactioneel bij het themanummer van het Tijdschrift voor Seksuologie ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het tijdschrift.
Het artikel bespreekt enkele tendensen die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan op het vlak van onderzoek rond jongeren en seksualiteit. Er wordt daarbij een…
In dit artikel staan we stil bij de ontwikkelingen in de psychologische hulpverlening bij seksuele problemen van de laatste decennia. We beschouwen de ontwikkelingen in…
In dit artikel wordt van drie onderzoeksartikelen die tussen 1980 en 1990 in het Tijdschrift voor Seksuologie zijn gepubliceerd, nagegaan in welke mate zij heden…

Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

 • Auteur
  Ine Vanwesenbeeck
 • Pdf openbaar
  No
In dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie…

40 jaar oefenen op de walgingsreflex

 • Auteur
  Erik van Beek, Ingrid Gerritsma
 • Pdf openbaar
  No
In dit artikel wordt aan de hand van publicaties in het Tijdschrift voor Seksuologie (TvS) geanalyseerd in hoeverre de maatschappelijke positie van pedofielen en hulpverlening…

Een gat in de voorlichtingsmarkt?

 • Auteur
  Yuri Ohlrichs, Erika Frans
 • Pdf openbaar
  No
In 1983 concludeerde socioloog Dick de Groot dat er een gat gaapt tussen de behoefte aan seksuele vorming van het (volwassen) publiek en het aanbod…

Veneuze lekkage: Geschiedenis van een misvatting

 • Auteur
  René Kropman
 • Pdf openbaar
  No
Hoewel er voldoende kennis was over de anatomie van het zwellichaam, ontbrak in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een goed inzicht…

De man in 40 jaar Tijdschrift voor Seksuologie

 • Auteur
  Jelto Drenth
 • Pdf openbaar
  No
Wie terugblikt op 40 jaar Nederlandse seksuologie, met het focus expliciet op de man, vindt een enorme diversiteit aan invalshoeken. Binnen dat mannenfocus wordt in…
In dit artikel reflecteren we op twee studies, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Seksuologie, die betrekking hebben op het thema homoseksualiteit. We selecteerden een Vlaamse studie…

ISSUES