Transseksualiteit en hulpverlening; follow-up studie bij 143 transseksuelen

  • Auteur:
    B. Kuiper
  • Pdf openbaar:
    Yes

De hulpverlening aan transseksuelen in Nederland is erop gericht de persoon in kwestie zoveel als mogelijk aan te passen aan het andere geslacht zowel op sociaal, juridisch, emotioneel als op lichamelijk gebied. De hulpverlening heeft tot doel de door transseksuelen ervaren gevoelens van gender-dysforie op te hebben. In Nederland werd een follow-up uitgevoerd onder 143 transseksuelen om na te gaan, of de geslachtsaanpassende behandeling het gewenste resultaat oplevert. Op basis van de verkregen resultaten wordt geconcludeerd dat er geen reden is te twijfelen aan het therapeutische resultaat van de behandeling. Wel wordt het wenselijk geacht meer aandacht te besteden aan psychosociale hulpverlening.

ISSUES