Een overzicht van stoornissen in het seksueel functioneren van vrouwen tijdens het gebruik van antidepressiva

  • Auteur:
    A. van Minnen, K. Hoogduin, E. de Kemp
  • Pdf openbaar:
    Yes

Overzichtsartikel waarin duidelijk wordt gemaakt dat ook bij vrouwen seksuele stoornissen kunnen ontstaan tijdens het gebruik van antidepressiva. Om de therapietrouw te bevorderen en het ongemak voor vrouwen te verminderen, zouden artsen en andere verstrekkers van antidepressiva op de hoogte moeten zijn van deze bevindingen. Zij zouden vrouwen bij aanvang van het gebruik adequaat moeten voorlichten, expliciet naar bijwerkingen van seksuele aard moeten vragen en diverse interventies moeten overwegen om de ontstane stoornissen te doen verminderen. Deze voorlichting en mogelijke interventies worden eveneens in het artikel besproken.

ISSUES