Het Good Lives Model als start van de behandeling van zedendelinquenten. Een praktische toepassing.

  • Auteur:
    Sabine Noom, Jan Willem van den Berg
  • Pdf openbaar:
    Yes

Samenvatting

Het Good Lives model (GLM) heeft in de afgelopen jaren steeds meer bekendheid gekregen als behandelmodel voor Het Good Lives model (GLM) heeft in de afgelopen jaren steeds meer bekendheid gekregen als behandelmodel voor plegers van seksuele delicten. Dit artikel beschrijft hoe we het GLM praktisch vormgeven binnen de Klinische Kortdurende Behandeling van de Van der Hoeven Kliniek. We ontwikkelden hiervoor een module, ‘Mijn Positief Levensplan’, bestaande uit een werkboek en trainershandleiding. Met behulp van deze module onderzoekt de deelnemer, samen met zijn groepsgenoten, behandelaren en andere betekenisvolle contacten, verschillende manieren om zijn basisbehoeften op sociaal aanvaardbare wijzen te realiseren, uiteraard zonder hierbij verschillende valkuilen, waaronder risicofactoren, uit het oog te verliezen. De module geeft deelnemers en behandelaren handvatten voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van behandelplannen en na te streven toekomstdoelen van deelnemers. Het artikel bevat naast een beknopte uitleg over het GLM, praktische voorbeelden en ervaringen, die uitnodigen tot verdere verdieping in dit behandelmodel.

ISSUES