De werkalliantie bij de behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

  • Auteur Julia Wilpert, Els Van Daele, Kris Vanhoeck
  • Pdf openbaar Yes

Samenvatting

Literatuur en praktijk kennen de werkalliantie tussen therapeut en cliënt een belangrijke rol toe voor het behandelresultaat van psychotherapie. Er is vooral onderzoek gedaan naar de rol van bepaalde therapeut- en cliëntkenmerken, maar over hun dynamiek, hoe deze kenmerken zich tot elkaar en de context verhouden, is minder bekend. Een waterdicht recept voor succes kan daar niet uitgefilterd worden, wat het belang van maatwerk onderstreept. Dit geldt ook en misschien zelfs in grotere mate voor cliënten die in therapie komen voor problematiek met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Forensische therapeuten moeten niet alleen rekening houden met de rehabilitatie van de cliënt maar ook met maatschappelijke veiligheid en het herstel van de schade die teweeggebracht is in de directe en ruimere leefomgeving van plegers en slachtoffers. De werkalliantie met plegers van seksueel grensoverschrijdendgedrag kent specifieke aandachtspunten en uitdagingen omdat forensische therapeuten en cliënten in meerdere ofmindere mate rekening moeten houden met justitiële en maatschappelijke randvoorwaarden. In dit artikel wordt aanhand van literatuur en praktijkvoorbeelden een beeld geschetst van een aantal belangrijke thema’s in de therapeutische relatie bij deze specifieke doelgroep zoals ontkenning, externalisering en angst voor veroordeling.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 1

Het Good Lives Model als start van de behandeling van zedendelinquenten. Een praktische toepassing.

  • Auteur Sabine Noom, Jan Willem van den Berg
  • Pdf openbaar Yes

Samenvatting

Het Good Lives model (GLM) heeft in de afgelopen jaren steeds meer bekendheid gekregen als behandelmodel voor Het Good Lives model (GLM) heeft in de afgelopen jaren steeds meer bekendheid gekregen als behandelmodel voor plegers van seksuele delicten. Dit artikel beschrijft hoe we het GLM praktisch vormgeven binnen de Klinische Kortdurende Behandeling van de Van der Hoeven Kliniek. We ontwikkelden hiervoor een module, ‘Mijn Positief Levensplan’, bestaande uit een werkboek en trainershandleiding. Met behulp van deze module onderzoekt de deelnemer, samen met zijn groepsgenoten, behandelaren en andere betekenisvolle contacten, verschillende manieren om zijn basisbehoeften op sociaal aanvaardbare wijzen te realiseren, uiteraard zonder hierbij verschillende valkuilen, waaronder risicofactoren, uit het oog te verliezen. De module geeft deelnemers en behandelaren handvatten voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van behandelplannen en na te streven toekomstdoelen van deelnemers. Het artikel bevat naast een beknopte uitleg over het GLM, praktische voorbeelden en ervaringen, die uitnodigen tot verdere verdieping in dit behandelmodel.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 1

ISSUES