Eerste bevindingen omtrent Seksueel Geweld en COVID-19 in 2020 in België: Kan een voorspellingsmodel helpen in vergelijkbare lockdown-situaties?

  • Auteur:
    Ines Keygnaert, Elizaveta Fomenko, Lotte De Schrijver, Anne Nobels, & Christophe Vandeviver
  • Pdf openbaar:
    No

In de eerste maanden van de COVID-19-pandemie, namen regeringen wereldwijd de beslissing om hun bevolking verplicht thuis te laten blijven en niet-essentiële diensten te sluiten. Vrij snel volgde berichtgeving over een stijging van huiselijk geweld. Met de studie naar Relaties, Stress en Agressie wensten we dan ook na te gaan wat de impact van de coronamaatregelen op de Belgische bevolking was, en of we ook in België een stijging in stress, ontevredenheid over relaties en voorkomen van huiselijk geweld konden vaststellen. In dit artikel onderzoeken we of het mogelijk is om op basis van de data van de eerste maand van de COVID-19-lockdown-maatregelen en aan de hand van een predictiemodel, slachtofferschap van seksueel geweld bij de Belgische bevolking te voorspellen. Om het predictiemodel op te stellen, maakten we gebruik van een stapsgewijze logistische regressievergelijking. De predictoren leeftijd, veranderde financiële situatie tijdens de lockdown-maatregelen, tevredenheid met de partnerrelatie, acute stress-stoornis, gepercipieerd stressniveau, slachtofferschap van psychisch geweld tijdens de eerste maand van de COVID-19-lockdown en een voorafgaande geschiedenis van slachtofferschap van seksueel geweld vertoonden een significant verband met slachtofferschap van seksueel geweld. Zowel het model als de afzonderlijke predictoren tonen een significant verband met het slachtofferschap van seksueel geweld. Bijgevolg lijkt het ons aangewezen deze resultaten mee te nemen in het voorkomen en beantwoorden van seksueel geweld in vergelijkbare lockdown-situaties.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES