Daarboven is het koud; over het isolement van de man

  • Auteur:
    P. Vennix
  • Pdf openbaar:
    Yes

Seksuele motivatie wordt hier opgevat als een existentiële behoefte de eigen grenzen te overstijgen, vereniging te vinden. Door de stringente sekserol-socialisatie zijn de meeste mensen geisoleerd geraakt van de andere sekse, waardoor de seksuele motivatie zich vooral richt op de andere sekse. Door een collectieve minachting voor vrouwen zijn mannen echter niet geneigd tot werkelijk contact met vrouwen in hun wereld. Door het geIsoleerd blijven in het 'mannelijke' blijft de hunkering naar het 'vrouwelijke' en wordt de vrouw voor de man een seksuele obsessie. Vanuit de heteronorm worden mannelijke homoseksuelen als 'vrouwelijk' gestigmatiseerd. De sterkere homofobie onder mannen is hier een rechtstreeks gevolg van.

ISSUES