Hyperseksualiteit en seksuele problemen bij zedendelinquenten

  • Auteur:
    Bernard ten Hag
  • Pdf openbaar:
    Yes

Onderzoek naar hyperseksualiteit en seksuele copingstijlen heeft de seksuele problematiek van zedendelinquenten opnieuw onder de aandacht gebracht, nadat deze enigszins op de achtergrond was geraakt door het alom toegepaste terugvalpreventiemodel met zijn grote hoeveelheid aan niet-seksuele behandelcomponenten. Een aantal zedendelinquenten kennen een overmatig seksueel verlangen en uit onderzoek blijkt dat een sterke seksuele drive een risicofactor is voor het opnieuw plegen van delicten. In dit artikel worden verschillende theorieën over overmatig seksueel verlangen besproken en wordt er gekozen voor de term hyperseksualiteit. Geconcludeerd wordt dat in de behandeling niet alleen aandacht vereist is voor het seksueel afwijkende gedrag, maar dat het gehele seksuele gedrag in kaart moet worden gebracht en de problematische aspecten ervan besproken. Dat vraagt om uitvoerige diagnostiek en assessment van het gehele seksuele gedrag, om bijstelling van de bestaande behandelprogramma's in de richting van betere seksuele zelfregulering en om verder onderzoek naar de aard en kenmerken van de seksuele problematiek van zedendelinquenten.

ISSUES