"Ze kunnen zeker geen man krijgen": de invloed van stigmatisering op lesbische relaties

  • Auteur:
    Ingrid Verbeek
  • Pdf openbaar:
    Yes

Welke invloed kan stigmatisering hebben op lesbische relaties? De auteur beschrijft drie niveaus van stigmatisering van lesbische vrouwen (maatschappelijk, ontwikkelingspsychologisch en sociaal-psychologisch). De invloed van het stigma homoseksualiteit op relaties tussen lesbische vrouwen komt aan de orde. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de invloed van maatschappelijke homofobie; de heteroseksuele socialisatie; de verinnerlijkte homofobie en de psychodynamiek van de moeder-dochterrelatie. Gebaseerd op praktijkervaring als relatietherapeut voor lesbische paren, ontwikkelt de auteur een model waarin een verband gelegd wordt tussen de invloed van het stigma en specifiek lesbische relatieproblematiek. Het model omvat vijf verschillende soorten relaties: de verborgen relatie, de geïdealiseerde relatie, de geïsoleerde relatie, de zorgrelatie en de verstrengelde relatie. Dit model biedt een handvat om deze problematische relaties te duiden en te behandelen in het licht van het stigma homoseksualiteit.

ISSUES