Predictoren van de houding van hoogopgeleide jongvolwassenen ten opzichte van moderne mannelijke anticonceptiemethoden: een pilotstudie.

  • Auteur:
    Suzanne Smulders, Jenneke van Ditzhuijzen
  • Pdf openbaar:
    Yes

Moderne mannelijke anticonceptiemethoden zoals ‘de mannenpil’ of Vasalgel zouden een welkome aanvulling kunnen vormen op het huidige aanbod voorbehoedmiddelen, omdat deze meer reproductieve autonomie kunnen bieden voor mannen. Er is nog weinig bekend over factoren die een rol spelen bij hoe mannen en vrouwen tegenover het gebruik van deze vormen van mannelijke anticonceptie (MAC) staan. In het huidige onderzoek is gekeken naar de relatie van huidige anticonceptietevredenheid, traditionele genderrolideeën over anticonceptiegebruik en open partnercommunicatie over anticonceptiegebruik met de bereidheid om MAC te gebruiken en het vertrouwen dat men heeft in consistent gebruik van MAC. De data zijn verzameld met een online vragenlijst onder hoogopgeleide jongeren (n=161) tussen de 18 en 25 jaar oud, waarvan 22% mannen. Zoals voorspeld, bleken traditionele genderrolideeën over anticonceptiegebruik sterk geassocieerd te zijn met een lagere bereidheid om MAC te gebruiken, alsook met minder vertrouwen in consistent MAC-gebruik. Dit was niet het geval voor huidige anticonceptietevredenheid. Open partnercommunicatie over anticonceptiegebruik hing wel samen met meer vertrouwen in consistent MACgebruik, maar niet met de bereidheid om MAC te gaan gebruiken. Wanneer moderne MAC-methoden op de markt komen, zullen waarschijnlijk vooral hoogopgeleide jongeren met weinig traditionele genderrol-opvattingen over anticonceptiegebruik hiervoor open staan. Het uitdagen van traditionele genderrolideeën over anticonceptie zou MAC-gebruik kunnen bevorderen.

ISSUES