Homoseksuele identiteiten: een kwalitatief onderzoek

  • Auteur:
    Jan Schippers
  • Pdf openbaar:
    Yes

Onder twintig homoseksuele mannen die in therapie waren bij de SAD-Schorerstichting, en een vergelijkbare groep van twintig homoseksuele mannen die niet in therapie waren en dat ook nooit waren geweest, werd een exploratief, voornamelijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de subjectieve beleving van hun homoseksuele identiteiten. Dit onderzoek werd gedaan vanuit het perspectief van het Sociaal Constructivisme en de Persoonlijke Constructen Theorie. Als meetinstrument werd gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde versie van de Repertory Grid. Daarnaast werden data verzameld door middel van literatuuronderzoek en (voor de cliënten) twintig uitgebreide gevalsstudies. Er wordt een samenvatting gegeven van het gehele onderzoek.

ISSUES