Psychoseksuele relatietherapie II: De behandelingsfase

  • Auteur:
    A. Vansteenwegen
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel gaat over de behandelingsfase in de psychoseksuele relatietherapie. Het volgt op een bijdrage over de probleemontledende fase. In dit stuk bespreekt de auteur eerst de mogelijkheden tot betekenisen belevingsverandering inzake seksuele problemen: de cognitieve herstructurering; de belevingstherapie; de cognitieve gedragstherapie en de didactische methoden. Daarna worden de congruente interactieveranderingen bij seksuele problemen besproken: het communicatie-therapeutisch standpunt; de stapsgewijze seksuele interactieverandering en de verdedigende en verwerende vaardigheden op het seksuele domein. Dan volgen de paradoxale ingrepen: de aanvaarding; de positieve connotatie; de oplossingen van een andere soort en het voorschrijven en opvoeren van het symptoom. We sluiten dit artikel af met een samenvatting van enkele empirische gegevens over seks- en relatietherapie voor seksuele problemen en een beschouwing over de wederzijdse beinvloeding van beide.

ISSUES