Jeugdige zedendelinquenten: specialisten, generalisten en 'first offenders'

  • Auteur:
    Sanne Hissel, Catrien Bijleveld, Jan Hendriks, Brenda Jansen, Annemat Collot d’Escury-Koenigs
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit onderzoek wordt bekeken of binnen jeugdige zedendelinquenten subgroepen met verschillende delictcombinaties te onderscheiden zijn. Uit latente klasse analyse blijkt dat binnen een groep van 510 jeugdige zedendelinquenten de subgroepen 'specialisten', 'generalisten' en exhibitionisten bestaan. Tevens wordt een relatief grote groep starters of 'first offenders' onderscheiden. Specialisten en generalisten blijken te verschillen op een aantal kenmerken. Specialisten zijn vaker slachtoffer (geweest) van pesterijen. Generalisten scoren significant slechter op gezinskenmerken: zij komen vaker uit gescheiden gezinnen, uit gezinnen waar drugs worden gebruikt of de ouders werkloos zijn. Generalisten zijn vaker verwaarloosd en vaker mishandeld. Ook hebben generalisten in het verleden significant vaker een rechterlijke interventie opgelegd gekregen. Hieruit blijkt dat specialisten en generalisten niet zozeer verschillen op persoon(lijkheids )kenmerken maar op gezinskenmerken (generalisten) en sociaal isolement (specialisten). Er werd verondersteld dat specialisten en generalisten verschillende recidivepatronen hebben: specialisten zouden meer naar zedendelicten recidiveren, en generalisten meer naar algemene en geweldsdelicten. Generalisten recidiveren ten opzichte van zowel specialisten als first offenders sneller en meer: dit geldt zowel voor algemene recidive als voor geweldsrecidive. Er blijken geen verschillen te zijn tussen de verschillende subgroepen in zedenrecidive.

ISSUES