Had ik kunnen helpen als ik beter had geweten?

  • Auteur:
    I. Vink
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel gaat over een 17-jarig Marokkaans meisje dat verschillende malen achtereen op het spreekuur kwam bij haar huisarts met de vraag of haar hymen intact is. Een jaar later blijkt zij plotseling te zijn overleden. Gedacht wordt aan een mogelijk gewelddadige dood. Heeft de huisarts wellicht een achterliggende hulpvraag en eventuele signalen van incest over het hoofd gezien? In Islamitische culturen is de straf op een afwezig hymen ten tijde van het huwelijk zwaar. Het meisje kan worden verstoten, vermoord worden, of tot suïcide worden aangezet. Besproken wordt ook op wat voor wijze huisartsen in situaties als deze hulp zouden kunnen bieden: een operatief herstel van het hymen, hulp via Riagg of maatschappelijk werk of hulp bij van huis weglopen naar een speciaal wegloophuis voor Islamitische jongeren.

ISSUES