Cognitieve theorieën in seksuologisch onderzoek en praktijk

  • Auteur:
    Jacques van Lankveld & Erick Janssen
  • Pdf openbaar:
    No

Het psychologische onderzoek naar de oorzaken van seksuele disfuncties is sinds de zestiger jaren van de 20e eeuwHet psychologische onderzoek naar de oorzaken van seksuele disfuncties is sinds de zestiger jaren van de 20e eeuwsterk verweven met de ontwikkelingen in de cognitieve psychologie. Deze invloed werd sterker nadat er onderzoeksmethodenwaren geïntroduceerd die het mogelijk maakten om cognitieve processen te bestuderen zonder gebruik temaken van introspectie. Ook de praktijk van de seksuologische hulpverlening is sterk beïnvloed door therapeutischetechnieken afkomstig uit de cognitieve psychologie. In dit artikel geven we niet zozeer een uitputtende behandelingvan de ontwikkeling van cognitieve theorieën binnen seksuologisch onderzoek en klinische praktijk, maar eenenigszins persoonlijk overzicht van de invloed van het cognitief-psychologische perspectief op het seksuologischewerkveld gedurende de afgelopen vijf decennia. We belichten zowel verworvenheden als knelpunten van cognitievebenaderingen.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.
Meer in deze categorie:

ISSUES