Cognitieve theorieën in seksuologisch onderzoek en praktijk

  • Auteur Jacques van Lankveld & Erick Janssen
  • Pdf openbaar No

Het psychologische onderzoek naar de oorzaken van seksuele disfuncties is sinds de zestiger jaren van de 20e eeuwHet psychologische onderzoek naar de oorzaken van seksuele disfuncties is sinds de zestiger jaren van de 20e eeuwsterk verweven met de ontwikkelingen in de cognitieve psychologie. Deze invloed werd sterker nadat er onderzoeksmethodenwaren geïntroduceerd die het mogelijk maakten om cognitieve processen te bestuderen zonder gebruik temaken van introspectie. Ook de praktijk van de seksuologische hulpverlening is sterk beïnvloed door therapeutischetechnieken afkomstig uit de cognitieve psychologie. In dit artikel geven we niet zozeer een uitputtende behandelingvan de ontwikkeling van cognitieve theorieën binnen seksuologisch onderzoek en klinische praktijk, maar eenenigszins persoonlijk overzicht van de invloed van het cognitief-psychologische perspectief op het seksuologischewerkveld gedurende de afgelopen vijf decennia. We belichten zowel verworvenheden als knelpunten van cognitievebenaderingen.

Gepubliceerd in 2020, jaargang 44, Nummer 4

Een Expliciet-Impliciet Model voor de negatieve invloed van alcohol op seksueel risicogedrag

  • Auteur Kenny Wolfs, Arjan Bos, Jacques van Lankveld
  • Pdf openbaar Yes

Ondanks goede intenties en positieve attitudes ten opzichte van condoomgebruik, vertonen mensen soms toch nog seksueel risicogedrag. Op het gebied van seksueel risicogedrag blijkt dat alcoholgebruik een van de redenen is waarom mensen hun intenties soms niet waarmaken. In dit onderzoek wordt eerst een systematisch overzicht gegeven van de literatuur over alcoholgebruik en seksueel risicogedrag bij mannen en vrouwen. Vervolgens wordt een werkgeheugenmodel voorgesteld, gebaseerd op het Dual Process Model van Strack en Deutsch (2004), dat de effecten van alcohol op seksueel risicogedrag goed kan verklaren. Het model omvat zowel een reflectief systeem met expliciete, bewuste cognities, een reflexief systeem bestaande uit impliciete, onbewuste associaties, en een modererende factor, die onder meer de invloed van alcohol representeert.

Gepubliceerd in 2015, jaargang 39, Nummer 4

ISSUES