Biseksuele identiteiten: tussen verlangen en praktijk

  • Auteur:
    A. Kuppens
  • Pdf openbaar:
    Yes

Verslag van een kwalitatief en explorerend onderzoek naar biseksualiteit. Aan de hand van twintig interviews bleek het mogelijk onderscheid te maken in twee vormen van biseksualiteit. Vervolgens wordt de ontwikkeling van biseksuele identiteiten beschreven waarbij gelet is op de aspecten sekse, leeftijd, klasse en etniciteit. In de analyse van de gegevens is de nadruk komen te liggen op de variabelen leeftijd en sekse. Ten slotte worden mate waarin geïnterviewden hun seksuele identiteit accepteren, de mate van openheid ten opzichte van anderen en de meest voorkomende vooroordelen beschreven.

ISSUES