Een aantal gevallen van primaire en secundaire anejaculatie: een retrospectieve dossieranalyse en een voorstel voor multidisciplinaire behandeling

  • Auteur:
    J.K.de Bruijn, J.J.D.M.van Lankveld, E.G.Roos
  • Pdf openbaar:
    Yes

Binnen de polikliniek voor Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie en de polikliniek voor Fertiliteitsstoornissen van het Leids Universitair Medisch Centrum werd een onderzoek gedaan naar anejaculatie bij mannen. Een aantal biografische, psychologische en relationele kenmerken van mannen met anejaculatie werd onderzocht, evenals kenmerken en effecten van de gecombineerde psychologische en medische behandeling van anejaculatie zoals toegepast in deze poliklinieken. Door middel van een dossieronderzoek werden gegevens verkregen van 15 mannen met anejaculatie (12 met primaire en 3 met secundaire anejaculatie), in leeftijd variërend van 19 tot 67 jaar, die tussen 1984 en 1996 op deze poliklinieken gezien werden. Opvallende bevindingen bij deze groep mannen waren het bestaan van negatieve opvattingen omtrent masturbatie en beperkte, c.q. vaak afwezige ervaring met masturbatie. Verder bleek in veel gevallen sprake van angst voor verlies van controle en van andere vormen van angstklachten, c.q. van angststoornissen. Ook was er meestal sprake van slechte communicatie tussen de patiënt en diens partner en van relationele strijd om de dominantie. Een multidisciplinaire benadering met psychologische en fertiliteitmethoden bleek effectief te zijn bij het behandelen van anejaculatie.

ISSUES