Onbegrepen buikpijn, oude wijn in nieuwe zakken

  • Auteur:
    F. Deven
  • Pdf openbaar:
    Yes

In het begin van 1990 vond er een verandering plaats in de Belgische wetgeving inzake abortus provocatus. Tegelijkertijd werd er in Vlaanderen een aantal maatregelen aangekondigd op het terrein van welzijn, gezinsleven, voorlichting en volksgezondheid. De auteur bespreekt deze plannen. Tevens wordt bezien in wat nu, twee jaar later, in de praktijk van deze plannen is terechtgekomen. Hij stelt vast dat inmiddels veel plannen zijn geïnitieerd, maar dat in het budget van 1992 weinig van de dadendrang uit 1990 is terug te vinden.

ISSUES