Trends in heteroseksuele relaties; enige impressies uit een vergelijkende analyse

  • Auteur:
    P. Vennix
  • Pdf openbaar:
    Yes

Eind 1981 verrichtte het NlSSO een random steekproef onder 266 mannen en 282 vrouwen en vergeleek het een aantal reseltaten met een soortgelijke NISSO-enquête over huwelijk en seksualiteit uit begin zeventiger jaren. ln dit artikel geven we enige impressies uit deze vergelijkende analyse. Naast wat algemene trends wordt wat dieper ingegaan op heteroseksualiteitsbeleving van mannen. Tevens wordt nagegaan, in hoeverre veranderde sekserolopvattingen van mannen mede bepaalde trends hebben beïnvloed.

ISSUES