Joodse menstruatieriten: symbool van vrouwenonderdrukking of vrouwelijke identiteit?

  • Auteur:
    Chia Longman
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel worden de verschillende culturele betekennissen rond joodsorthodoxe menstruatiewetten en -riten geschetst. Het onderhouden van de 'familiereinheidswetten' vormt één van de belangrijkste religieuze verplichtingen van de hedendaagse joodsorthodoxe vrouwen heeft voornamelijk betrekking op de regeling van de seksuele contacten tussen man en vrouw, en de maandelijkse symbolische reiniging in de mikveh, het ritueel bad. Naast een kort historisch overzicht van de ontwikkeling en de vele herinterpretaties van de wetten, worden de ambivalente attitudes in de hedendaagse context op basis van cultureel antropologisch onderzoek tegen over elkaar geplaatst. Er wordt beargumenteerd dat terwijl de wetten aan de ene kant als een archaïsch overblijfsel uit een patriarchaal verleden kunnen worden gezien, ze voor vele joodsorthodoxe vrouwen een positieve bron voor de bevestiging van hun vrouw-zijn blijken te zijn. Hoewel de riten en seksualiteit in joodsorthodoxe middens een privaat thema betreft, worden recentelijk de wetten meer bespreekbaar, gerevalueerd en zelfs tot een symbool voor joodse collectieve identiteit verheven.

ISSUES