Multiple sclerose en seksuele problemen; resultaten van een inventariserende enquête

  • Auteur:
    P. Vruggink, B. Kornips, P. van Kerrebroeck, E. Meuleman
  • Pdf openbaar:
    Yes

Resultaten van een korte inventariserende enquête-studie naar problemen die multiple-sclerosepatiënten ervaren in hun seksueel functioneren of in de seksualiteitsbeleving. Er kwam een respons van 85% op de 60 uitgedeelde enquêtes. Seksuele problemen werden gemeld door 81% van de mannen en 60% van de vrouwen. Uit het individuele commentaar bleek dat de patiënten veel bezig zijn met hun seksuele problemen en behoefte hebben om daarover te praten met hun behandelend arts. Geconcludeerd wordt dat vervolgonderzoek op het gebied van multiple sclerose en seksualiteit gewenst is. Suggesties voor onderzoek worden gedaan.

ISSUES