1991, jaargang 15, Nummer 1

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Seksualiteit en psychofysiologisch funktioneren bij vrouwen met diabetes

 • Auteur
  A.K. Slob, J. Koster, J.K. Radder, J.J. van der Werff ten Bosch
 • Pdf openbaar
  Yes
Subjectieve en objectieve psychofysiologische metingen tijdens erotische visuele stimulatie werden verricht bij 24 vrouwen met diabetes mellitus type 1 en 10 controle vrouwen. Er waren…
In dit artikel wordt gepleit voor een multisysteem-behandeling van seksuele problemen, waarbij het niet nodig en niet gewenst is dat het totale huidige gezin van…

Uit de praktijk: enkele beschouwingen over ejaculatio praecox

 • Auteur
  J.P. van der Snickt
 • Pdf openbaar
  Yes
Vanuit de literatuur en de eigen ervaringen als therapeut, poog ik een model van ejaculatio praecox te vormen. De hoofdfactoren, die elkaar onderling versterken zijn:…
Artikel is een (bewerkte) lezing, waarin schrijfster haar kijk op ejaculatio praecox uiteenzet: Seksuele dysfuncties zijn altijd meerdimensioneel bepaald. Hun uitingsvorm (het symptooom) symboliseert de…

ISSUES