De werkalliantie bij de behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

  • Auteur:
    Julia Wilpert, Els Van Daele, Kris Vanhoeck
  • Pdf openbaar:
    Yes

Samenvatting

Literatuur en praktijk kennen de werkalliantie tussen therapeut en cliënt een belangrijke rol toe voor het behandelresultaat van psychotherapie. Er is vooral onderzoek gedaan naar de rol van bepaalde therapeut- en cliëntkenmerken, maar over hun dynamiek, hoe deze kenmerken zich tot elkaar en de context verhouden, is minder bekend. Een waterdicht recept voor succes kan daar niet uitgefilterd worden, wat het belang van maatwerk onderstreept. Dit geldt ook en misschien zelfs in grotere mate voor cliënten die in therapie komen voor problematiek met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Forensische therapeuten moeten niet alleen rekening houden met de rehabilitatie van de cliënt maar ook met maatschappelijke veiligheid en het herstel van de schade die teweeggebracht is in de directe en ruimere leefomgeving van plegers en slachtoffers. De werkalliantie met plegers van seksueel grensoverschrijdendgedrag kent specifieke aandachtspunten en uitdagingen omdat forensische therapeuten en cliënten in meerdere ofmindere mate rekening moeten houden met justitiële en maatschappelijke randvoorwaarden. In dit artikel wordt aanhand van literatuur en praktijkvoorbeelden een beeld geschetst van een aantal belangrijke thema’s in de therapeutische relatie bij deze specifieke doelgroep zoals ontkenning, externalisering en angst voor veroordeling.

ISSUES