Verlaagde libido bij mannen

  • Auteur:
    W.L. Gianotten, L.M.T. Blaas-de Regt
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel begint met een korte terugblik op de recente geschiedenis van het thema libido. Dan wordt gekeken naar de problematiek van verminderde libido bij de man. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het brede scale van oorzaken voor libido-vermindering bij de man. Hierbij komen oorzaken aan bod die vooral in de man zelf zitten, zoals ziekte en medicatie, zijn reactie op medische situaties en traumatische ervaringen en thema's als karakter en angsten. Daarnaast zijn er seksuologische oorzaken vanuit het 'fout lopen' van de seksuele respons cyclus. En tot slot oorzaken die vooral te maken hebben met het manuscript of de rol die de man binnen de relatie meent te moeten hebben. De behandeling van libidoproblemen blijft in dit stuk buiten beschouwing.

ISSUES