Kerk en seksualiteit: is er sprake van verandering?

  • Auteur:
    J. Rolies, J. van Vugt
  • Pdf openbaar:
    Yes

De katholieke kerk presenteert haar traditionele seksuele moraal graag als 'eeuwig' en 'universeel'. In de praktijk blijkt zij bereid om de toon en de argumentatie van die seksuele moraal aan te passen aan de moderne tijd: haar uitspraken zijn vriendelijker geworden en het geharnaste 'natuurwettelijke' betoog is stilletjes verdwenen ten gunste van moderne, personalistische redeneringen. Zij blijft echter aan haar traditionele standpunten vasthouden, ondanks scherpe kritiek en ondanks pogingen van katholieke ethici en moraaltheologen om aan te tonen dat vanuit christelijke uitgangspunten ook een moderne seksuele moraal opgebouwd kan worden. Niet alleen katholieken, maar ook niet-katholieken zouden dat moeten betreuren, want de kerk zou in de maatschappelijke discussie over seksualiteit een belangrijke, kritische taak kunnen vervullen. Speuren naar verandering; Veranderingen in toon en accent; Veranderingen in de argumentatie; Kritiek; Naar een nieuwe seksuele moraal; Besluit.

Meer in deze categorie:

ISSUES