Verpleegkundige zorg aan seksuele delinquenten: Een verkenning

  • Auteur:
    Erik Harreveld
  • Pdf openbaar:
    Yes

Terbeschikkinggestelde seksueel gewelddadige delinquenten met persoonlijkheidsstoornissen zijn moeilijk te behandelen. In de Dr. Van der Hoeven Kliniek in Utrecht wordt deze patiëntencategorie, samen met andere patiëntencategorieën, behandeld in een sociotherapeutisch, multidisciplinair milieu. Binnen deze behandeling heeft de groepsleiding, de verpleegkundige in engere zin, een belangrijke rol. In dit artikel probeer ik te laten zien hoe ik als verpleegkundige professioneel heb proberen bij te dragen aan de behandeling en begeleiding van deze patiëntencategorie. In eerste instantie licht ik de behandel setting, de behandelfilosofie en de patiëntencategorie toe. Vervolgens illustreer ik met een casestudy van een patiënt hoe de verpleegkundige zorg in de praktijk vorm krijgt. De centrale vraag in het artikel blijft hoe de groepsleiding om kan gaan met de hardnekkigheden en kwetsbaarheden van de patiënt die veroordeeld is tot zijn persoonlijkheidsstoornis(sen), en hoe relevante (gespreks)onderwerpen binnen de behandeling bij de patiënt kunnen komen te liggen.

ISSUES