1986, jaargang 10

Somatische diagnostiek bij erectiestoornissen

 • Auteur
  J.M. de Meyer, W.A. de Sy
 • Pdf openbaar
  Yes
Aan de basis van een erectiestoornis ligt er vaak een organische pathologie. Meestal is deze vasculair of neurogeen, minder frequent endocrien of van een andere…
Over travestie is nogal uiteenlopend geschreven. Uit de literatuur blijkt dat er geen eenstemmigheid bestaat over wat er onder travestie wordt verstaan en welke etiologische…
Een vrijzinnige seksuele ethiek steunt op vier basisopties: reflectie, totaliteitsvisie, wetenschappelijkheid en activiteitsgerichtheid, die als maatschappelijke opties samenhangen en de meeste kansen krijgen binnen een…

Draagmoederschap: terughoudendheid geboden

 • Auteur
  J. Rolies, M. Christiaens
 • Pdf openbaar
  Yes
Draagmoederschap is een omstreden verschijnsel. Toen enkele jaren geleden de eerste gevallen in de publiciteit kwamen, waren de reacties zeer uiteenlopend. Zij varieerden van vertedering…

ISSUES