Het wetenschappelijk onderzoek over homoseksualiteit (deel 1)

  • Auteur:
    B. Carlier
  • Pdf openbaar:
    Yes

Aan de hand van een overzicht van studies over homoseksualiteit tracht de auteur drie fasen af te bakenen die het wetenschappelijk onderzoek over (homo)seksualiteit kenmerken: 1) een fase die sterk door het medisch model getekend is en homoseksualiteit als afwijking beschrift en tracht te verklaren 2) een fase waarin de nood aan empirisch onderzoek aanleiding geeft tot verzameling van veel feitenmateriaal 3) een fase waarin de feiten sociaal en politiek gesitueerd en geīnterpreteerd worden en waarin dus eerder naar oorzaken van homovijandigheid gezocht wordt. Deze indeling opent perspectieven op een beter inzicht in het dialectisch verband tussen maatschappelijke veranderingsprocessen en wetenschappelijke arbeid.

Meer in deze categorie:

ISSUES