De therapeutische relatie bij daderhulp aan seksuele delinquenten: een kwestie van verdiend vertrouwen

  • Auteur:
    Kris Vanhoeck
  • Pdf openbaar:
    Yes

De auteur onderzoekt de therapeutische relatie bij ambulante daderhulp aan seksuele delinquenten die in een gedwongen kader plaatsvindt. Het is niet evident om hierbij terug te vallen op de klassieke psychotherapeutische praktijk. Ten eerste komt de relatie zelden tot stand op vraag van de cliënt. Hij wordt voor therapie verwezen en het is de samenleving die met een probleem zit. Ten tweede zit de publieke opinie op de lip van de therapeut en volgt met argusogen of er geen misstappen gezet worden. Ten derde is het de verwijzer die als opdrachtgever de doelstelling formuleert: terugvalpreventie. Het vertrekpunt van de auteur is niet om te zoeken naar "wat werkt", maar om de aard van de relatie te onderzoeken en te kijken naar wat daaruit volgt. De opzet is dus niet empirisch maar, om het met een modewoord te zeggen, ethisch.

ISSUES