'Is het nou ontucht of geen ontucht? Zorgen van jongeren over masturbatie'

  • Auteur:
    Jolande Gouddijn, Theo Sandfort
  • Pdf openbaar:
    Yes

Op grond van veranderingen die op het gebied van seksualiteit hebben plaatsgevonden, wordt verondersteld dat masturbatie over het algemeen geen probleem meer is. Het is echter onduidelijk of dat ook voor jongeren het geval is. Uit gegevens van een grootschalig onderzoek onder jongeren naar 'opvoeding, seksualiteit en jeugdervaringen' blijkt dat iets minder dan de helft van de jongeren die voor hun zestiende jaar masturbeerden, zich daar een enkele keer of vaker zorgen over heeft gemaakt. Een inhoudelijke analyse van interviewfragmenten laat zien dat de zorgen in vier categorieën onder te brengen zijn: - schuldgevoelens - angst voor ziektes - schaamte en angst voor ontdekking - twijfels en onzekerheid door onwetendheid. Deze categorieën zijn voor een belangrijk deel te herleiden tot mythes die van oudsher over masturbatie zijn verteld. Uit de antwoorden van de geīnterviewde jongeren blijkt, dat hun zorgen voornamelijk zijn ontstaan door het ontbreken van informatie over masturbatie en door gebrekkige of onjuiste informatie. Als gevolg daarvan roept masturberen mogelijk negatieve gevoelens op, die van invloed kunnen zijn op andere aspecten van seksueel gedrag. Op basis van deze gegevens wordt geconcludeerd, dat beter toegankelijke en gefundeerde kennis over masturbatie de algehele seksualiteitsbeleving van jongeren ten goede zou komen.

ISSUES