Effectiviteit van seksueel misbruik: preventieprogramma's voor kinderen ter voorkoming van seksueel misbruik

  • Auteur:
    Wyteke Versluis & Ellen Laan
  • Pdf openbaar:
    Yes

Sinds de jaren zeventig nemen veel Amerikaanse kinderen deel aan programma's ter voorkoming van seksueel misbruik (SMP's). In het artikel staat de vraag centraal of SMP's daadwerkelijk effectief zijn voor de preventie van seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat kinderen concepten en vaardigheden leren die gerelateerd zijn aan seksueel misbruik en dat ze gebruikmaken van deze kennis en vaardigheden in levensechte situaties. Ook blijkt dat SMP's kunnen leiden tot een reductie van het aantal incidenten van seksueel misbruik en tot een stijging van het aantal onthullingen over seksueel misbruik. Een minderheid van de kinderen vertoont echter negatieve consequenties, zoals angst en bezorgdheid. Desondanks zijn dezelfde kinderen het meest positief ten aanzien van SMP's. Geconcludeerd wordt dat SMP's belangrijke instrumenten kunnen zijn voor de preventie van seksueel misbruik.

ISSUES